Udržitelný rozvoj

Udržitelnost pro nás není novou iniciativou, je součástí naší filozofie a toho, kým jsme.
Od technologií, které vyvíjíme, až po samotný proces návrhu, každý produkt, který vyrábíme, je funkční a vyrobený tak, aby vydržel. Naším posláním je minimalizovat používání primárních surovin a eliminovat plýtvání v každé fázi hodnotového řetězce.

V roce 2022 jsme recyklovali nebo znovu použili až 80 % veškerého výrobního odpadu. Jelikož je Země naším domovem a pracovištěm, chceme se o ni i o lidi žijící na ní starat.


"Společně můžeme vybudovat lepší společnost
Každý den se naši zaměstnanci po celém světě postaví této výzvě. Věří, že budoucnost je jasná a že společně dokážeme vybudovat lepší společnost a hlavně lepší svět pro budoucí generace." Alejandro Peña - CEO, Keter Group

Lepší produkty
Poskytujeme inovativní a odolná řešení, která přirozeně zapadají do vašeho životního stylu a zároveň zcela mění vaše okolí – k lepšímu.

Naše produkty mají za cíl pomoci lidem žít pohodlně a funkčně za dostupné ceny. Všechny naše produkty jsou recyklovatelné a navržené tak, aby vydržely po celý život. Nevěříme v produkty na jedno použití.

Investujeme do cirkulace prostřednictvím inovativního použití recyklovaných materiálů v našich produktech, z nichž některé jsou vyrobeny až ze 100 % z recyklovaných materiálů. To je pro nás velmi důležité. V roce 2021 jsme použili více než 160 000 tun recyklovaného materiálu – to je pětkrát více než hmotnost Sochy svobody a více než pětkrát více než hmotnost londýnského Tower Bridge.

Lepší planeta 
Udržitelnost je součástí naší firemní kultury od samého počátku. Se strategickými cíli snížit emise skleníkových plynů o 25 % do roku 2025 (počínaje rokem 2018) se neustále snažíme dosahovat vyšších cílů udržitelnosti.
Snižujeme naši uhlíkovou stopu prostřednictvím provozní efektivity a ekologicky pozitivních činností v celém dodavatelském řetězci. Proaktivně přispíváme k vytváření udržitelného životního prostředí prostřednictvím řady proekologických iniciativ a akcí k zastavení změny klimatu. Kromě toho vedeme obezřetné hospodaření s vodou a co nejvíce omezujeme odpad.

 

Lepší podnikání
Náš úspěch jako společnosti závisí na hlubokém pochopení toho, že rozmanitost, rovnost a začlenění vedou k větší kreativitě, větším inovacím a v konečném důsledku k většímu úspěchu v oblasti udržitelnosti.

S výrobními závody ve Spojeném království a po celé Evropě jsme hrdí na to, že se prostřednictvím filantropických iniciativ angažujeme a investujeme do každé z našich místních komunit. Mezi takové iniciativy patří náš program Keter Community Connection, jehož cílem je učinit naše komunity zelenějšími prostřednictvím inkluze a vzdělávání. Snažíme se vzdělávat a inspirovat novou generaci ekologicky uvědomělých lidí, kteří mohou podnítit skutečnou změnu ve světě.